Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer
  • Αποθήκη / Logistics

    Στον τομέα των Logistics, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, προκύπτουν θέσεις που στεγάζονται είτε στις Αποθήκες μας, είτε στις Κεντρικές μας υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη.

  • Τα κέντρα Logistics μας

    Τα Logistics είναι ο τομέας που αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των εμπορευμάτων μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην Ελλάδα η Lidl διατηρεί τέσσερις μεγάλες αποθήκες, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, τα Τρίκαλα, την Αττική και την Πάτρα. Οι αποθήκες αυτές τροφοδοτούν με φρέσκα προϊόντα πάνω από 220 καταστήματα συνολικά, συχνά περισσότερες από μία φορά την ημέρα.

  • Σύγχρονες διαδικασίες

    Προσαρμόζουμε συνεχώς τον χρόνο μεταφορών, τις διαδικασίες ταξινόμησης, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και την ανακύκλωση στα καταστήματά μας, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα συστήματα.

Αποθήκη/ Logistics