Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

Trainee International

Trainee International
TRAINEE INTERNATIONAL
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Trainee International

Κάθε χρόνο δίνουμε την ευκαιρία σε ταλαντούχους απόφοιτους πανεπιστημίου να εκπαιδευτούν στη Lidl για να αναλάβουν στη συνέχεια μια υπεύθυνη θέση στελέχους σε ένα από τα τμήματα της εταιρίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διάρκειας 1,5 έτους, κατά το οποίο οι Trainees γνωρίζουν τη δομή και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα αντικείμενο.

Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης Trainee International σας προετοιμάζουμε για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Το επίκεντρο του προγράμματος είστε εσείς! Λαμβάνετε εξειδικευμένη γνώση και συμμετέχετε σε σεμινάρια. Σας εκπαιδεύουμε στις αρχές του Project Management, σε θέματα Επικοινωνίας και Διοίκησης, καθώς και σε τεχνικές Παρουσιάσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο, σας παρέχονται μαθήματα ξένης γλώσσας (π.χ. Γερμανικών), ώστε να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στην παραμονή σας στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι συνάπτουν αρχικά με την εταιρία μας σύμβαση εκπαιδευόμενου στελέχους, με ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβής από την πρώτη στιγμή, ενώ στα διαστήματα εκπαίδευσης εκτός έδρας, η εταιρία καλύπτει τα έξοδα. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως τα καθήκοντα της θέσης για την οποία εκπαιδεύτηκαν. Κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για έναν Τομέα, δημοσιεύουμε σχετική αγγελία με το αντικείμενο της θέσης.

Το προφίλ σας

  • Διαθέτετε ολοκληρωμένες σπουδές σε σχετικό αντικείμενο με τη θέση που προσφέρεται κάθε φορά, καθώς και πρώτες επαγγελματικές εμπειρίες
  • Έχετε προθυμία για μάθηση, δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση, αναλυτική ικανότητα, προσανατολισμό στο στόχο και ομαδικό πνεύμα
  • Γνωρίζετε άριστα Ελληνικά και Αγγλικά. Η γνώση Γερμανικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας θα εκτιμηθεί
  • Χειρίζεστε με ευχέρεια Η/Υ
  • Ιδανικά, διαθέτετε διαπολιτισμικό προφίλ, με ενδιαφέροντα και εμπειρίες που αφορούν το εξωτερικό. Έχετε αποκτήσει ήδη τις πρώτες εμπειρίες σας στο εξωτερικό

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μία περιγραφή του προγράμματος. Για να δείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση αυτή τη στιγμή επιλέξτε "Στις αγγελίες".

Περιοχή εργασίας

Σίνδος Θεσσαλονίκης

Στις αγγελίες