Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

 • Η Διοίκηση είναι το βασικό μας καθήκον και την εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα της εργασίας μας.
 • Όλοι όσοι εργαζόμαστε για τη Lidl είμαστε Συνεργάτες, πέρα από τα όρια της ομάδας και των ιεραρχιών.
 • Με τον τρόπο που διοικούμε, εξασφαλίζουμε τη σωστή συνεργασία όλων των ανθρώπων στην επιχείρηση.
 • Εμείς, τα Διοικητικά Στελέχη, είμαστε μέρος της ομάδας και θέτουμε στο επίκεντρο την κοινή επιτυχία.
 • Αυτό το Πρότυπο Διοίκησης είναι το καθήκον μας και η υπόσχεσή μας προς τους Συνεργάτες μας.

 • Η επικοινωνία στη Lidl είναι όπως το επιχειρηματικό μας μοντέλο: απλή και άμεση. Είμαστε ειλικρινείς, συζητάμε ανοιχτά και άμεσα τις διαφορές μας και τις επιλύουμε με εποικοδομητικό τρόπο.
 • Ως Διοικητικά Στελέχη εξηγούμε τη μεγάλη εικόνα της εργασίας μας και αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχείρηση.
 • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των Συνεργατών μας στη λήψη αποφάσεων. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, εξηγούμε τους λόγους.
 • Φροντίζουμε για την άμεση πληροφόρηση των Συνεργατών μας. Φροντίζουμε να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.
 • Σεβόμαστε τη γνώμη των Συνεργατών μας και τους ενθαρρύνουμε να θέτουν ερωτήσεις και να ασκούν κριτική. Αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να απαντήσουμε.

 • Θέλουμε τους καλύτερους Συνεργάτες για τη Lidl. Αυτή είναι η βάση της επιτυχίας μας και είναι πάνω από όλα.
 • Δίνουμε στους Συνεργάτες μας ευκαιρίες να εξελιχθούν, αναθέτοντάς τους καθήκοντα που τους προάγουν. Αντ‘ αυτού, περιμένουμε από τους ίδιους να διεκπεραιώνουν πρόθυμα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
 • Η αξία μας, ως Διοικητικά Στελέχη, φαίνεται μέσα από την δυναμική των Συνεργατών μας και την εξέλιξή τους σε ολόκληρη την επιχείρηση.
 • Οι Συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πού βρίσκονται ως προς την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 • Έτσι, είναι υποχρέωσή μας να τους παρέχουμε άμεση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση, πάντα με σεβασμό.
 • Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση για τους Συνεργάτες μας. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους, την αποδοτικότητά τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που παρακινεί τους Συνεργάτες να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την Lidl.
 • Η καλή διοίκηση προϋποθέτει αυτογνωσία σε μεγάλο βαθμό. Για αυτό επιζητούμε τη συχνή ανατροφοδότηση από τους Συνεργάτες μας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών μας ικανοτήτων.

 • Δεν εφησυχάζουμε, εξετάζουμε σε βάθος τα δεδομένα. Όπου απαιτούνται αλλαγές, τις πραγματοποιούμε άμεσα. Κρατάμε ό,τι είναι αποτελεσματικό.
 • Εμείς, τα Διοικητικά Στελέχη έχουμε την ευθύνη ώστε οι αλλαγές να οδηγούν σε βελτιώσεις στην επιχείρηση. Υποστηρίζουμε την καινοτομία, κρατάμε τις αρχές της επιχείρησής μας.
 • Σε όλες τις χώρες τηρούμε κοινές, προκαθορισμένες διαδικασίες, για να διασφαλίζουμε υψηλές προδιαγραφές (στάνταρντς). Προσαρμοζόμαστε με ευελιξία στα τοπικά δεδομένα. Αυτή είναι η επιτυχία μας.
 • Ξέρουμε ότι το απλό δεν είναι εύκολο. Ως Discount, προτιμάμε πάντα τις απλές από τις περίπλοκες λύσεις. Είναι ευθύνη μας να διατηρηθεί αυτό.
 • Εργαζόμαστε με στόχο τη σταθερά υψηλή απόδοση, φροντίζοντας την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
 • Στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας, είναι η επιτυχία όλης της επιχείρησης. Την επιτυχία αυτή, την καταφέρνουμε μόνο ως ομάδα.

 • Εμπιστευόμαστε τους Συνεργάτες μας και τους θεωρούμε ικανούς να ανταπεξέλθουν στην ευθύνη που τους ανατίθεται. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καθένας στην ομάδα μας δίνει τον καλύτερο εαυτό του για την Lidl.
 • Δημιουργούμε το κλίμα που ενθαρρύνει τους Συνεργάτες να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες. Τα λάθη είναι για εμάς ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.
 • Παρατηρούμε και ελέγχουμε, για να υποστηρίξουμε τους Συνεργάτες μας στην πράξη και να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Με την παρατήρηση και την ανατροφοδότηση απλά βελτιωνόμαστε.
 • Είμαστε αξιόπιστοι. Τηρούμε όσα λέμε. Τηρούμε με συνέπεια τις συμφωνίες μας.
 • Αντιμετωπίζουμε τους πάντες με εκτίμηση και χωρίς προκαταλήψεις. Σεβόμαστε την προσωπικότητα των Συνεργατών μας, εκτιμάμε τις ικανότητές τους. Συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον με σεβασμό, δίνοντας το παράδειγμα και απαιτούμε το ίδιο από τους Συνεργάτες μας.
 • Φροντίζουμε να μην κάνουμε κατάχρηση του ρόλου μας ως Διοικητικών Στελεχών και συμπεριφερόμαστε στους Συνεργάτες μας ανάλογα.

 • Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντά του, που έχουν οριστεί με σαφήνεια.
 • Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Διοικούμε θέτοντας ερωτήσεις και ενδιαφερόμαστε για την επιχείρηση και την ανάπτυξή της - την παρακολουθούμε συνεχώς.
 • Ως Διοικητικά Στελέχη ασκούμε καθοριστική επιρροή. Γι’αυτό το λόγο δίνουμε το καλό παράδειγμα με όλα όσα κάνουμε και αποτελούμε πρότυπο.
 • Δημιουργούμε ένα περιβάλλον ελευθερίας για τους Συνεργάτες μας, καθορίζοντας τα όρια και παραχωρώντας τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυτόνομα, μέσα στο πλαίσιο της θέσης τους.
 • Κατά την ανάθεση καθηκόντων λαμβάνουμε υπόψη μας τις ικανότητες, τις δυνατότητες και την εμπειρία του κάθε Συνεργάτη.
 • Διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα τους πόρους της επιχείρησης.
 • Είμαστε περήφανοι για τις επιδόσεις της ομάδας μας και τις προωθούμε συστηματικά.