Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

FAQ

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Καθένας μπορεί να αποστείλει βιογραφικό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής. Αναζητάμε δραστήριους και πρόθυμους συνεργάτες. Αρκεί να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Πότε μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση;

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας σε δημοσιευμένη αγγελία μας, εφόσον σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι ταιριάζει στο προφίλ σας. Εάν δε βρείτε στην ιστοσελίδα μας δημοσιευμένη αγγελία για το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, σημαίνει πως δεν υπάρχει άμεσα ανάγκη κάλυψης σχετικής θέσης. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για νέες θέσεις.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται σε κάθε αγγελία μας, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας (σε μορφή .doc ή .pdf). Ο ίδιος τρόπος αποστολής ισχύει και όταν ενδιαφέρεστε για εργασία σε κατάστημα, καθώς δε γίνονται αιτήσεις εντός του καταστήματος, αλλά μόνο ηλεκτρονικά.
Θα ήταν καλό μαζί με το βιογραφικό σας να συμπεριλάβετε και μια συνοδευτική επιστολή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εργαστείτε στη Lidl.

Μετά την αποστολή αίτησης

Όλα τα βιογραφικά καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση, καθώς δε διατηρούμε έντυπα αρχεία, και έπειτα αξιολογούνται από τον αρμόδιο κάθε θέσης. Σε περίπτωση που έχετε στείλει το βιογραφικό σας για μία από τις δημοσιευμένες αγγελίες της ιστοσελίδας μας, θα λάβετε μία θετική ή αρνητική απάντηση για την αίτησή σας.

 

Επισημαίνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και ότι υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά στα πλαίσια της συναίνεσης που μας παρέχετε ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό της διερεύνησης της προοπτικής της μελλοντικής επαγγελματικής μας συνεργασίας με την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας για εργασία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: dataprotection@lidl.gr (Η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ισχύει για θέματα αναζήτησης εργασίας. Σχετικά μηνύματα / βιογραφικά που αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται άμεσα)

 

Για τυχόν απορίες σχετικά με ζητήματα αιτήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 800 111 3333 (δωρεάν, από σταθερό τηλέφωνο).
Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας περί προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.