Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ"

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ MARKETING

Υποστήριξη / Διοίκηση

Υποστήριξη / Διοίκηση

Στη Lidl υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας για υποψήφιους από διάφορους κλάδους. Μπορείτε να απασχοληθείτε σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως Οικονομικά - Λογιστικά, Αγορές, Logistics, Πληροφορική, Νομικά, Τεχνικό τμήμα, Marketing - Διαφήμιση, Επικοινωνία και Εταιρική Υπευθυνότητα κ.ά. Διοικητικές θέσεις στους τομείς αυτούς προκύπτουν κυρίως στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται οι Κεντρικές μας εγκαταστάσεις.

 

Χρηματοοικονομικά / Λογιστικά

Χρηματοοικονομικά / Λογιστικά

Η Διεύθυνση Οικονομικών ασχολείται με την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, της ρευστότητας και της κίνησης των κεφαλαίων, το λογιστικό έλεγχο, τη φορολογική συμμόρφωση, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και προϋπολογισμών, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών για τα καταστήματά μας.

Αγορές

Αγορές

Μέσω διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς, ο Τομέας Αγορών φροντίζει για την επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών και την ποικιλία των εμπορευμάτων. Ασχολείται με τη διάθεση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, με τη δημιουργία ετικετών και τη διαμόρφωση των συσκευασιών, ενώ παρακολουθεί συνεχώς την ικανοποίηση των πελατών μετά την εισαγωγή των προϊόντων στη γκάμα μας.

Logistics

Logistics

Εξαιτίας της ταχείας μας ανάπτυξης, προσαρμόζουμε συνεχώς τον χρόνο μεταφορών, τις διαδικασίες ταξινόμησης, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και την ανακύκλωση στα καταστήματά μας, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα συστήματα. Οι αποθήκες μας τροφοδοτούν με φρέσκα προϊόντα πάνω από 220 καταστήματα, συχνά περισσότερες από μία φορά την ημέρα. Αυτό απαιτεί άριστη οργάνωση στη διακίνηση των εμπορευμάτων, από την παραλαβή μέχρι και την παράδοσή τους στο κατάστημα.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού δημιουργεί τις διαδικασίες στελέχωσης, μισθοδοσίας, εκπαίδευσης των εργαζομένων και υποστήριξής τους. Οι κεντρικές δομές βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ εργαζόμενοι σε Γραφεία Προσωπικού υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού από τις Περιφέρειές μας.

Τομέας Νομικών Υπηρεσιών / Compliance

Τομέας Governance, Riskmanagement & Compliance (GRC)

O Τομέας Νομικών Υπηρεσιών / Compliance παρέχει νομικές συμβουλές, συντονίζει δικαστικές υποθέσεις, έχει ως αρμοδιότητα την οργάνωση και διατήρηση συστήματος διαχείρισης θεμάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα Προστασίας προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζει τη νομότυπη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Τομέας Πληροφορικής (ΙΤ)

Τομέας Πληροφορικής (ΙΤ)

Ο Τομέας Πληροφορικής περιλαμβάνει τη μηχανογραφική υποστήριξη για τους χρήστες σε γραφεία και καταστήματα, την ανάπτυξη εταιρικών εφαρμογών και τη διαχείριση έργων πληροφορικής. Διασφαλίζει την παροχή και σωστή λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών στο σύνολο της εταιρίας.

Marketing - Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Τομέας Marketing - Διαφήμισης έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής εταιρικής επικοινωνίας. Ασχολείται με τη δημιουργία εντύπων, αφισών, οπτικού υλικού για τα καταστήματα, ενώ σχεδιάζει νέα concept και διαφημιστικές καμπάνιες. Διασφαλίζει θέματα εταιρικής ταυτότητας και φροντίζει για την καθημερινή προβολή εμπορικών διαφημιστικών μηνυμάτων στα ΜΜΕ.

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Για τον έλεγχο και τη τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής και ποιότητας είναι αρμόδιος ο Τομέας Διασφάλισης ποιότητας. Η αρχή γίνεται ήδη στους χώρους παραγωγής των προϊόντων, όπου ελέγχονται τα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε επιπρόσθετους ελέγχους, διασφαλίζοντας με τις υψηλές προδιαγραφές. Ελέγχουμε και εξετάζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, μέσα από εργαστηριακούς ελέγχους. Συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητα και διαπιστευμένα εργαστήρια για τον έλεγχο των καταναλωτικών αγαθών, με στόχο τη συνεχή τους βελτίωση.

Προμήθειες

Προμήθειες

Στον τομέα Προμηθειών επενδυτικού εξοπλισμού διεξάγετε έρευνες αγοράς, ελέγχους κόστους, αξιολογείτε τις προσφορές και συνάπτετε συμβάσεις με προμηθευτές. Πραγματοποιείτε παραγγελίες και διενεργείτε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η εργασία σας περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό επικοινωνία με προμηθευτές, εντός και εκτός Ελλάδας.

Επικοινωνία και Εταιρική Υπευθυνότητα

Δημόσιες Σχέσεις / PR & Marketing

Η προώθηση της φιλοσοφίας της εταιρίας μας στο ευρύ κοινό αποτελεί βασικό στόχο του τμήματος Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ασχολείται με ενέργειες δημοσίων σχέσεων για την προβολή της εταιρείας, με την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας (CSR) , καθώς με τις χορηγίες υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των εκπροσώπων του Τύπου με την εταιρία, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε όλα τα εγχώρια ΜΜΕ για εταιρικά θέματα. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο της σελίδας μας στο Facebook, αναπτύσσοντας καμπάνιες και εφαρμογές.

Ακίνητα/ Real Estate

Ακίνητα/ Real Estate

Ο Τομέας Ακινήτων ασχολείται με την αναζήτηση, αγορά, μίσθωση και κατασκευή των εγκαταστάσεων και καταστημάτων μας. Την κατασκευή των ακινήτων αναλαμβάνουν εργαζόμενοι από το Μηχανικό κλάδο, ενώ για την εξεύρεση των ακινήτων απασχολούνται άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων σπουδών.

Οργάνωση Πωλήσεων και Διαχείριση Εμπορευμάτων

Διαχείριση Εμπορευμάτων και Οργάνωση Πωλήσεων

Ο τομέας Οργάνωσης Πωλήσεων έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινών πρακτικών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων στα καταστήματά μας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Περιφερειών και κεντρικών υπηρεσιών σε θέματα Πωλήσεων. Δημιουργεί αναφορές δεικτών, και υποστηρίζει έργα που αφορούν κατ/ τα. Ο Τομέας Διαχείρισης Εμπορευμάτων ασχολείται με τη διασφάλιση και παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στις αποθήκες, τη διάταξη και τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήματα και την οργάνωση των διαφημιστικών μέσων εντός του καταστήματος.