Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Οι αρχές μας

Οι βασικές μας αρχές

Η ικανοποίηση των πελατών καθορίζει τις ενέργειές μας

 

Η υπερέχουσα σχέση τιμής – απόδοσης καθορίζει τη θέση μας στην αγορά

 

Αναπτυσσόμαστε μέσω του δικτύου μας και της συνεχούς βελτίωσης των καταστημάτων μας

 

Ως επιχείρηση αλυσίδας καταστημάτων εργαζόμαστε με σύστημα

 

Σύντομες διαδικασίες αποφάσεων και απλές ροές εργασιών εξασφαλίζουν την επιτυχία

 

Τηρούμε τους ισχύοντες νόμους και τις εσωτερικές οδηγίες

 

Δρούμε υπεύθυνα σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

 

Δικαιοσύνη είναι η απαρχή με την οποία αντιμετωπίζεται ο καθένας στην επιχείρηση

 

Η αλληλοεκτίμηση και η αλληλοϋποστήριξη μας χαρακτηρίζουν

 

Οι συμφωνίες τηρούνται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης

 

Ο έπαινος, η αναγνώριση και η αποδοχή κριτικής θα πρέπει να καθορίζουν καθημερινώς το εργασιακό μας περιβάλλον

 

Περιβαλλόμαστε από ικανούς εργαζομένους – η αναπλήρωση καθηκόντων σε κάθε τομέα είναι εξασφαλισμένη

Κανόνες διοίκησης

Πρότυπο Διοικητικής Κουλτούρας

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, την διάθεση για απόδοση, το κέφι και την ικανοποίηση κατά την διάρκεια της εργασίας

 

Εξελίσσουμε τους Συνεργάτες μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στην Εταιρία μας υπεύθυνα και πετυχημένα. Ταυτόχρονα προωθούμε την εξέλιξή τους

 

Μας είναι συνειδητό, ότι ο καθένας μας λειτουργώντας υποδειγματικά συμβάλει, ώστε Πρότυπα και Κανόνες Διοίκησης να είναι καθημερινή πραγματικότητα.

 

Κανόνες Διοίκησης

Καθορίζουμε μαζί με τους Συνεργάτες μας συγκεκριμένους στόχους, προσδιορίζουμε ξεκάθαρα καθήκοντα και δημιουργούμε αρμοδιότητες με περιθώρια

 

Εμπιστευόμαστε τους Συνεργάτες μας, ότι θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους το καλύτερο δυνατόν και θα αναπτύξουν προτάσεις και ιδέες που θα βοηθήσουν την Εταιρία μας στην περαιτέρω εξέλιξή της

 

Συζητάμε με τους Συνεργάτες μας και επιδιώκουμε μια άμεση, ειλικρινή και έγκαιρη επικοινωνία

 

Φερόμαστε μεταξύ μας έντιμα και με αλληλοσεβασμό

 

Τηρούμε τις συμφωνίες μας και είμαστε πάντοτε ένας αξιόπιστος Συνέταιρος για τους Συνεργάτες μας

 

Ενημερώνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάθε Συνεργάτη μας για την απόδοση και την συμπεριφορά του. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και εμψυχώνουμε με μια εποικοδομητική κριτική αναγνωρίζοντας πάντοτε τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας του

 

Ελέγχουμε επί του θέματος και δίκαια. Μαζί με τους Συνεργάτες μας εξαντλούμε διαγνωσμένες δυνατότητες βελτιστοποίησης

 

Είμαστε – ακόμα και σε στιγμές κρίσεων και συγκρούσεων – έμπιστοι, ειλικρινείς, αξιόπιστοι και έντιμοι

 

Είμαστε ανοιχτοί στις συνεχώς, μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση της Εταιρίας μας

Κανόνες συμπεριφοράς απέναντι σε πελάτες

Aπέναντι σε Πελάτες

Ο Πελάτης μας είναι το πιο σημαντικό Πρόσωπο στην Εταιρία μας. Βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών μας και οι επιθυμίες του είναι πιο σημαντικές από τις εργασιακές ροές

 

Προσφέρουμε στον Πελάτη μας σε κάθε χρονική στιγμή την πλήρη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων της γκάμας μας

 

Αντιμετωπίζουμε τον Πελάτη μας με ευγένεια, σεβασμό και ειλικρίνεια

 

Εξυπηρετούμε τον Πελάτη μας σε περίπτωση που ζητά πληροφορίες, εκφράζει επιθυμίες ή εκθέτει κάποια προβλήματα άμεσα και αποτελεσματικά

 

Προσφέρουμε στον Πελάτη μας σε κάθε χρονική στιγμή ελεγμένη ποιότητα και φρεσκάδα στην καλύτερη τιμή

 

Προσφέρουμε στον Πελάτη μας κατά κανόνα ένα καθαρό και τακτοποιημένο Κατάστημα

 

Εγγυόμαστε στον Πελάτη μας γρήγορες και άνετες αγορές

Κανόνες συμπεριφοράς απέναντι σε συνεργάτες

Aπέναντι σε Συνεργάτες

Συμπεριφερόμαστε με τρόπο, ώστε να μας αναγνωρίζουν και να μας εκτιμούν ως έναν ελκυστικό Εργοδότη

 

Καλύπτουμε νέες θέσεις εργασίας πρωταρχικά από το ίδιο μας το δυναμικό και ενθαρρύνουμε παράλληλες μετακινήσεις σε διαφορετικούς τομείς εντός της Εταιρίας

 

Επιλέγουμε με επαγγελματικά κριτήρια αξιολόγησης για την κάλυψη νέων θέσεων

 

Αποφασίζουμε στις προσλήψεις των Συνεργατών μας κατά κανόνα τουλάχιστον δυο άτομα και πάντοτε με την συμμετοχή και του άμεσα Προϊσταμένου

 

Υποδεχόμαστε νέους Συνεργάτες κατά την 1 η μέρα εργασίας τους με προσοχή και καλά προετοιμασμένοι

 

Εκπαιδεύουμε εξειδικευμένα κάθε Συνεργάτη για την νέα θέση που θα αναλάβει

 

Εξακριβώνουμε σε τακτικές συζητήσεις την πορεία επιτυχίας της εκπαίδευσης του κάθε Συνεργάτη

 

Καθορίζουμε ωράρια και συνθήκες εργασίας, οι οποίες δίνουν τα περιθώρια στον Συνεργάτη μας να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επάγγελμα, οικογένεια και τον ελεύθερό του χρόνο

 

Αμείβουμε την απόδοση και την δραστηριότητα των Συνεργατών μας, ανάλογα με την θέση τους στην ιεραρχία της Εταιρίας και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας

 

Προβαίνουμε με κάθε Συνεργάτη σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε συζήτηση αξιολόγησης αναφορικά με την απόδοση, συμπεριφορά και εξέλιξή του μέσα στην Εταιρία

 

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους Συνεργάτες μας στην επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη

 

Αποχωριζόμαστε από Συνεργάτη κατόπιν κοινής συμφωνίας, έντιμα και με σεβασμό

Κανόνες συμπεριφοράς απέναντι σε εξωτερικούς συνεργάτες

Aπέναντι σε Εξωτερικούς Συνεργάτες

Παρουσιαζόμαστε ανταγωνιστικοί και δίκαιοι απέναντι σε Εξωτερικούς Συνεργάτες μας

 

Ορίζουμε με τους Εξωτερικούς Συνεργάτες μας ξεκάθαρα το προσδοκώμενο εύρος υπηρεσιών και αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο παρεξηγήσεις και ασάφειες

 

Τηρούμε υποσχέσεις και συμφωνίες και είμαστε πάντοτε ένας αξιόπιστος Συνεργάτης. Ταυτόχρονα αναμένουμε την τήρηση υποσχέσεων και συμφωνιών των Εξωτερικών Συνεργατών μας. Σεβόμαστε τη δέσμευση του προφορικού λόγου

 

Ελέγχουμε την πλήρη τήρηση των συμφωνιών

 

Διαπραγματευόμαστε ανταγωνιστικά και με γνώμονα την τιμή και την απόδοση και παραμένουμε κατά κανόνα πάντα «ανοιχτοί» για νέους Εξωτερικούς Συνεργάτες

 

Συνεργαζόμαστε έντιμα και συναδελφικά με τους Εξωτερικούς Συνεργάτες μας και δεν συμπεριφερόμαστε υπεροπτικά και αλαζονικά

 

Επικοινωνούμε εποικοδομητικά, αφοσιωμένοι στο αντικείμενο και σε λογικά πλαίσια

 

Απαιτούμε και προωθούμε την δημιουργικότητα των Εξωτερικών Συνεργατών μας με στόχο την βελτιστοποίηση των προϊόντων που αγοράζουμε και των υπηρεσιών που μας παρέχουν

 

Είμαστε ανοικτοί σε εποικοδομητικές ιδέες και ελέγχουμε αντικειμενικά τις δυνατότητες ανάπτυξης και βελτιστοποίησης για την Εταιρία μας

 

Δεν δεχόμαστε κατά βάση δώρα και δωρεές από τους Εξωτερικούς Συνεργάτες μας