Κάθε μέρα αξίζει!
Lidl Top Employer

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

FAQ

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Καθένας μπορεί να αποστείλει βιογραφικό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής. Αναζητάμε δραστήριους και πρόθυμους συνεργάτες. Αρκεί να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Πότε μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση;

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας σε δημοσιευμένη αγγελία μας, εφόσον σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι ταιριάζει στο προφίλ σας. Εάν δε βρείτε στην ιστοσελίδα μας δημοσιευμένη αγγελία για το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, σημαίνει πως δεν υπάρχει άμεσα ανάγκη κάλυψης σχετικής θέσης. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για νέες θέσεις.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται σε κάθε αγγελία μας, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας (σε μορφή .doc ή .pdf). Ο ίδιος τρόπος αποστολής ισχύει και όταν ενδιαφέρεστε για εργασία σε κατάστημα, καθώς δε γίνονται αιτήσεις εντός του καταστήματος, αλλά μόνο ηλεκτρονικά.
Θα ήταν καλό μαζί με το βιογραφικό σας να συμπεριλάβετε και μια συνοδευτική επιστολή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εργαστείτε στη Lidl.

Μετά την αποστολή

Όλα τα βιογραφικά καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση, καθώς δε διατηρούμε έντυπα αρχεία, και έπειτα αξιολογούνται από τον αρμόδιο κάθε θέσης. Σε περίπτωση που έχετε στείλει το βιογραφικό σας για μία από τις δημοσιευμένες αγγελίες της ιστοσελίδας μας, θα λάβετε μία θετική ή αρνητική απάντηση για την αίτησή σας.

Επισημαίνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τις αρχές του απορρήτου. Κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω Νόμος ορίζει.

Για απορίες σχετικά με ζητήματα αιτήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών (800 111 3333).
Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο πεδίο «Προστασία προσωπικών δεδομένων».